Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

Översikt 

Swivellink® har åtagit sig att respektera våra användares integritet. Vi strävar efter att tillhandahålla en säker och säker användarupplevelse. Denna sekretesspolicy anger policyer och praxis för onlinedatainsamling och användning som gäller för vår webbplats. Genom att använda Swivellink® samtycker du till policyn och praxis som beskrivs i detta uttalande.

Dina uppgifter kommer att lagras och behandlas helt eller delvis i USA. Om du kommer åt Swivellink® utanför USA, innebär din användning av denna webbplats samtycke till överföring av dina data från ditt land och till USA.

Vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser som vi inte har någon kontroll över. Swivellink® är inte ansvarig för integritetspolicyn eller praxis på andra webbplatser som du väljer att länka till Swivellink®. Vi uppmuntrar dig att läsa sekretesspolicyn för dessa andra webbplatser så att du kan förstå hur de samlar in, använder och delar din information. Denna integritetspolicy gäller endast för den information vi samlar in på Swivellink® och gäller inte information vi samlar in på något annat sätt..

Insamling och lagring av information

I vissa delar av vår webbplats, Swivellink® begär eller kan begära att du lämnar personlig information, inklusive ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer kreditkortsnummer, personnummer, kontaktinformation, faktureringsinformation och all annan information från vilken din identitet kan urskiljas. På andra områden, Swivellink® samlar in eller kan samla in demografisk information som inte är unik för dig såsom ditt postnummer, ålder, preferenser, kön, intressen och favoriter. Ibland samlar vi in ​​eller kan samla in en kombination av de två typerna av information. Exempel på områden på Swivellink® där vi samlar in personlig eller kombinerad personlig och demografisk data är sidor där du kan öppna en Swivellink® Arbetsgivar- eller användarkonton, registrera dig för att använda en tjänst, publicera ett CV, delta i en tävling eller köpa en produkt

Dessutom, Swivellink® kan indirekt samla in information om dig när du använder vissa tredjepartstjänster på vår webbplats. Sådan information kommer att vara föremål för och behandlas i enlighet med de policyer och praxis som beskrivs i detta uttalande.

Vi samlar också in eller kan samla in viss information om din användning av vår webbplats, såsom vilka områden du besöker och vilka tjänster du använder. Dessutom finns det information om din dators hårdvara och programvara som samlas in eller kan komma att samlas in av Swivellink®. Denna information kan utan begränsning inkludera din IP-adress, webbläsartyp, domännamn, åtkomsttider och hänvisningswebbplatser.

Swivellink® kan ibland ge dig möjlighet att tillhandahålla beskrivande, kulturell, beteendemässig, preferens- och/eller livsstilsinformation om dig själv, men det är enbart upp till dig om du tillhandahåller sådan information. Om du tillhandahåller sådan information samtycker du därmed till användningen av den informationen i enlighet med de policyer och praxis som beskrivs i detta uttalande. Till exempel kan sådan information användas i syfte att fastställa ditt potentiella intresse av att ta emot e-post eller annan kommunikation om särskilda produkter eller tjänster.

Vänligen kom ihåg att om du publicerar någon av din personliga information i offentliga områden på Swivellink®, såsom i onlineforum eller chattrum, kan sådan information samlas in och användas av andra över vilka Swivellink® har ingen kontroll. Vi är inte ansvariga för tredje parts användning av information som du lägger upp eller på annat sätt gör tillgänglig i allmänna utrymmen på Swivellink®.

Eftersom vi tror att det är en livslång process att hantera din karriär, behåller vi på obestämd tid all information vi samlar in om dig i ett försök att göra din återkommande användning med oss ​​mer effektiv, praktisk och relevant. Naturligtvis kan du korrigera eller uppdatera din Swivellink® Arbetsgivar- eller användarkonton när som helst. Dessutom kan du ta bort ditt CV från vår onlinedatabas eller stänga din Swivellink® arbetsgivar- eller användarkonton när som helst, i vilket fall vi tar bort alla våra kopior av ditt CV och Swivellink® Information om arbetsgivar- eller användarkonton förutom en arkivkopia som inte är tillgänglig på Internet.

Användning av information av Swivellink®

Vi använder den information vi samlar in på Swivellink®, oavsett om det är personligt, demografiskt, kollektivt eller tekniskt, i syfte att driva och förbättra Swivellink® webbplats, som främjar en positiv användarupplevelse och levererar de produkter och tjänster som vi erbjuder.

Vi kan också använda informationen vi samlar in för att informera dig om andra produkter eller tjänster som är tillgängliga från Swivellink® eller dess anslutna företag eller att kontakta dig angående din åsikt om aktuella produkter och tjänster eller potentiella nya produkter och tjänster som kan erbjudas.

Vi kan använda din kontaktinformation för att skicka dig e-post eller annan kommunikation angående uppdateringar på Swivellink® webbplats, till exempel ny Swivellink® möjligheter och ytterligare listor som kan vara av intresse för dig. Typen och frekvensen av dessa meddelanden kommer att variera beroende på vilken information vi har om dig. Dessutom, vid tidpunkten för registrering för en Swivellink® arbetsgivar- eller användarkonton har du möjlighet att välja att ta emot ytterligare kommunikation, information och kampanjer inklusive utan begränsning kostnadsfria informationsnyhetsbrev från Swivellink® som rör ämnen som kan vara av speciellt intresse för dig, till exempel råd om karriärledning.

Vi har ett område där du kan lämna feedback. All feedback du lämnar inom detta område blir vår egendom, och vi kan använda sådan feedback (som framgångshistorier) i marknadsföringssyfte eller kontakta dig för ytterligare information.

Utlämnande av information till andra

Vi lämnar inte ut till tredje part din personliga information, kombinerad personlig och demografisk information eller information om din användning av en Swivellink® Webbplats (som de områden du besöker eller de tjänster du har tillgång till), förutom vad som anges i följande fyra stycken.

Vi kan komma att lämna ut sådan information till tredje part om du samtycker till sådan information. Om du till exempel anger att du vill få information om produkter eller tjänster från tredje part när du registrerar dig för en Swivellink® arbetsgivar- eller användarkonton, kan vi tillhandahålla din kontaktinformation till tredje part såsom arbetsgivare, rekryterare, datainsamlare, marknadsförare eller andra i syfte att skicka dig e-post eller på annat sätt kommunicera med dig. Vi kan använda data vi har om dig (såsom de intressen och preferenser du har uttryckt) för att avgöra om du kan vara intresserad av en viss tredje parts produkter eller tjänster
Vi kan komma att avslöja sådan information till företag och individer som vi anställer för att utföra funktioner för vår räkning. Exempel kan vara att vara värd för våra webbservrar, analysera data, tillhandahålla marknadsföringshjälp, behandla kreditkortsbetalningar och tillhandahålla kundservice. Dessa företag och individer kommer att ha tillgång till din personliga information som behövs för att utföra sina funktioner, men de får inte dela den informationen med någon annan tredje part.
Vi kan komma att avslöja sådan information om det är juridiskt skyldigt att göra det, om det begärs av en statlig enhet eller om vi i god tro anser att en sådan åtgärd är nödvändig för att: (a) överensstämma med juridiska krav eller följa rättsliga processer; (b) skydda rättigheter eller egendom Swivellink® eller dess närstående företag; (c) förhindra ett brott eller skydda den nationella säkerheten; eller (d) skydda användarnas eller allmänhetens personliga säkerhet.
Vi kan avslöja och överföra sådan information till en tredje part som förvärvar hela eller en betydande del av Swivellink®:s verksamhet, oavsett om ett sådant förvärv sker genom sammanslagning, konsolidering eller köp av alla eller en betydande del av våra tillgångar. Dessutom i evenemanget Swivellink® blir föremål för ett konkursförfarande, vare sig det är frivilligt eller ofrivilligt, Swivellink® eller dess förvaltare i konkurs kan sälja, licensiera eller på annat sätt förfoga över sådan information i en transaktion som godkänts av konkursdomstolen.
Swivellink® kan också dela samlad anonym information om besökare med sina dotterbolag, kunder, partners och andra tredje parter så att de kan förstå vilka typer av besökare som Swivellink®:s webbplats och hur dessa besökare använder webbplatsen.

Swivellink® tillhandahåller teknik, hosting och relaterade tjänster till andra företag för att driva rekryteringsområden på deras webbplatser (ibland kallade "private label rekryteringsområden"). Personlig och/eller demografisk information som du tillhandahåller i rekryteringsområden för private label blir en del av Swivellink® databas, men den är inte tillgänglig för någon annan än dig, Swivellink® och det berörda företaget utan ditt medgivande.

Information som samlats in på en sida i ett rekryteringsområde för privata märken eller på en sida med gemensamt varumärke (t.ex. en tävling som är medsponsrad av Swivellink® och ett annat företag), kan bli det andra företagets eller bådas egendom Swivellink® och det andra företaget. I det fallet kan det andra företagets användning av sådan information vara föremål för det företagets integritetspolicy och, i alla händelser, Swivellink® ansvarar inte för det företagets användning av din personliga eller demografiska information.
Användning av cookies

Swivellink® använder "cookies" för att anpassa och maximera din onlineupplevelse och tid online. En cookie är en textfil som placeras på din hårddisk av en webbsidaserver. Cookies används inte för att köra program eller leverera virus till din dator. Cookies är unikt tilldelade din dator och kan endast läsas av en webbserver i den domän som skickade cookien till dig.

Ett av de primära syftena med cookies är att tillhandahålla en bekvämlighetsfunktion för att spara tid. Syftet med en cookie är att berätta för webbservern att du har återvänt till en specifik sida. Till exempel om du anpassar Swivellink® sidor, eller registrera dig för tjänster, hjälper en cookie oss att komma ihåg din specifika information (såsom användarnamn, lösenord och inställningar). På grund av vår användning av cookies kan vi leverera snabbare och mer exakta resultat och en mer personlig webbplatsupplevelse. När du återvänder till Swivellink®-webbplatsen kan informationen du tidigare angett hämtas, så att du enkelt kan använda de funktioner som du har anpassat. Vi använder också cookies för att spåra klickströmmar och för lastbalansering.

Du kan ha möjlighet att acceptera eller avböja cookies. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies, men du kan vanligtvis ändra din webbläsarinställning för att avvisa alla cookies om du föredrar det. Alternativt kan du kanske ändra din webbläsarinställning för att meddela dig varje gång en cookie bjuds ut och tillåta dig att acceptera eller avböja cookies på individuell basis. Om du väljer att avböja cookies kan det dock hindra prestanda och negativt påverka din upplevelse på Swivellink® webbplats.

Användning av webbsignaler

Swivellink® Webbsidor kan innehålla elektroniska bilder som kallas webbbeacons (ibland kallade single-pixel gifs) som gör att vi kan räkna användare som har besökt dessa sidor och att leverera co-branded tjänster. Webbeacons används inte för att komma åt din personligt identifierbara information på Swivellink®; de är en teknik vi använder för att sammanställa aggregerad statistik om vår webbplatsanvändning

Webbeacons samlar bara in en begränsad uppsättning information inklusive ett cookienummer, tid och datum för en sidvisning och en beskrivning av sidan där webbbeaconen finns.

Uppdaterar din information

Du kan granska, korrigera, uppdatera eller ändra din Swivellink® Information om arbetsgivar- eller användarkonton när som helst. Logga helt enkelt in på din Swivellink® Arbetsgivar- eller användarkonton, granska din kontoinformation och, om du vill, redigera den med de alternativ som finns.

Om du valde att ta emot nyhetsbrev, kommersiella e-postmeddelanden eller annan kommunikation från Swivellink® eller tredje part när du registrerade dig hos Swivellink®, men sedan ändrar dig, kan du välja bort det genom att redigera din kontoinformation enligt beskrivningen ovan. Om du tidigare valt att inte ta emot sådan kommunikation, kan du senare anmäla dig genom att redigera din kontoinformation.

Säkerhet

Swivellink® har implementerat rimliga tekniska och organisatoriska åtgärder utformade för att skydda din personliga information från oavsiktlig förlust och från obehörig åtkomst, användning, ändring eller avslöjande. Vi kan dock inte garantera att obehöriga tredje parter aldrig kommer att kunna besegra dessa åtgärder eller använda din personliga information för otillbörliga ändamål.

Swivellink® använder ett tjänsteföretag för att behandla sina kreditkortstransaktioner. När du gör en beställning online på Swivellink®, skyddas din kreditkortsinformation genom användning av kryptering, såsom Secure Socket Layer (“SSL”)-protokollet. SSL gör det svårt för din kreditkortsinformation att fångas upp eller stjälas medan den överförs.

Barn

Vi samlar inte in specifikt information om barn. Vi anser att barn bör få sina föräldrars samtycke innan de lämnar ut personlig information.

Ändringar av integritetspolicyn

Om vi ​​beslutar att ändra vår integritetspolicy för Swivellink® kommer vi att publicera dessa ändringar här så att du alltid vet vilken information vi samlar in, hur vi kan använda den informationen och till vem vi kommer att lämna ut den. Om du någon gång har frågor eller funderingar om Swivellink®:s sekretesspolicy, vänligen maila oss på webbservice@swivellink.com

Kontakt information

Vi välkomnar dina kommentarer angående denna integritetspolicy. Om du anser att vi inte har följt detta uttalande, vänligen kontakta oss genom att e-posta oss på  webbservice@swivellink.com Vi kommer att använda kommersiellt rimliga ansträngningar för att snabbt fastställa och åtgärda problemet.

Tack för att du använder Swivellink®