นโยบายความเป็นส่วนตัว

คำชี้แจงความเป็นส่วนตัว

ขององค์กร 

Swivellink® มุ่งมั่นที่จะเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ของเรา เรามุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์ผู้ใช้ที่ปลอดภัย คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการเก็บรวบรวมข้อมูลออนไลน์และการใช้งานที่ใช้กับเว็บไซต์ของเรา โดยใช้ Swivellink® คุณยินยอมตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่อธิบายไว้ในคำชี้แจงนี้

ข้อมูลของคุณจะถูกจัดเก็บและประมวลผลทั้งหมดหรือบางส่วนในสหรัฐอเมริกา หากคุณเข้าถึง Swivellink® นอกสหรัฐอเมริกา การใช้ไซต์นี้ถือเป็นการยินยอมให้มีการถ่ายโอนข้อมูลของคุณออกนอกประเทศและไปยังสหรัฐอเมริกา

เว็บไซต์ของเรามีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นที่เราไม่สามารถควบคุมได้ Swivellink® จะไม่รับผิดชอบต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือแนวทางปฏิบัติของเว็บไซต์อื่นที่คุณเลือกที่จะเชื่อมโยงจาก Swivellink®. เราสนับสนุนให้คุณทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆ เหล่านั้น เพื่อให้คุณสามารถเข้าใจวิธีที่พวกเขารวบรวม ใช้ และแบ่งปันข้อมูลของคุณ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้ใช้กับข้อมูลที่เรารวบรวมเท่านั้น Swivellink® และไม่ใช้กับข้อมูลที่เรารวบรวมในรูปแบบอื่นใด..

การรวบรวมและการเก็บรักษาข้อมูล

ในบางพื้นที่ของเว็บไซต์ของเรา Swivellink® ร้องขอหรืออาจขอให้คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขประกันสังคม ข้อมูลติดต่อ ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน และข้อมูลอื่นใดที่สามารถมองเห็นตัวตนของคุณได้ ในพื้นที่อื่นๆ Swivellink® รวบรวมหรืออาจเก็บรวบรวมข้อมูลทางประชากรศาสตร์ที่ไม่ใช่เฉพาะสำหรับคุณ เช่น รหัสไปรษณีย์ อายุ ความชอบ เพศ ความสนใจ และรายการโปรด บางครั้งเรารวบรวมหรืออาจเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งสองประเภทรวมกัน ตัวอย่างพื้นที่บน Swivellink® ที่เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลประชากรรวมกันเป็นหน้าที่คุณสามารถเปิด Swivellink® บัญชีนายจ้างหรือผู้ใช้ สมัครใช้บริการ โพสต์ประวัติย่อ เข้าร่วมการแข่งขัน หรือซื้อสินค้า

นอกจากนี้ Swivellink® อาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณทางอ้อมเมื่อคุณใช้บริการของบุคคลที่สามบนเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลดังกล่าวจะอยู่ภายใต้และได้รับการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่อธิบายไว้ในคำชี้แจงนี้

เรายังรวบรวมหรืออาจรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของเรา เช่น พื้นที่ที่คุณเยี่ยมชมและบริการใดที่คุณเข้าถึง นอกจากนี้ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ของคุณที่ Swivellink®. ข้อมูลนี้สามารถรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่อยู่ IP ของคุณ ประเภทเบราว์เซอร์ ชื่อโดเมน เวลาในการเข้าถึง และที่อยู่เว็บไซต์ที่อ้างอิง

Swivellink® บางครั้งอาจเปิดโอกาสให้คุณให้ข้อมูลเชิงพรรณนา วัฒนธรรม พฤติกรรม สิทธิพิเศษ และ/หรือรูปแบบชีวิตเกี่ยวกับตัวคุณ แต่ขึ้นอยู่กับคุณแต่เพียงผู้เดียวว่าคุณจะให้ข้อมูลดังกล่าวหรือไม่ หากคุณให้ข้อมูลดังกล่าว แสดงว่าคุณยินยอมให้ใช้ข้อมูลดังกล่าวตามนโยบายและหลักปฏิบัติที่อธิบายไว้ในคำชี้แจงนี้ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลดังกล่าวอาจถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาความสนใจที่อาจเกิดขึ้นในการรับอีเมลหรือการสื่อสารอื่น ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการเฉพาะ

โปรดจำไว้ว่าหากคุณโพสต์ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของคุณในพื้นที่สาธารณะของ Swivellink® เช่นในฟอรัมออนไลน์หรือห้องสนทนา ข้อมูลดังกล่าวอาจถูกรวบรวมและใช้งานโดยผู้อื่น Swivellink®ไม่มีการควบคุม เราไม่รับผิดชอบต่อการใช้งานโดยบุคคลที่สามของข้อมูลที่คุณโพสต์หรือเผยแพร่ในพื้นที่สาธารณะของ Swivellink®

เนื่องจากเราเชื่อว่าการจัดการอาชีพของคุณเป็นกระบวนการตลอดชีวิต เราจึงเก็บข้อมูลทั้งหมดที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณโดยไม่มีกำหนด เพื่อให้คุณใช้งานซ้ำกับเราอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้งานได้จริง และมีความเกี่ยวข้องมากขึ้น แน่นอน คุณสามารถแก้ไขหรืออัปเดตของคุณ Swivellink® นายจ้างหรือบัญชีผู้ใช้ได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ คุณสามารถลบประวัติย่อของคุณออกจากฐานข้อมูลออนไลน์ของเราหรือปิด Swivellink® นายจ้างหรือบัญชีผู้ใช้เมื่อใดก็ได้ ซึ่งในกรณีนี้ เราจะลบสำเนาประวัติย่อของคุณทั้งหมดและ Swivellink® ข้อมูลนายจ้างหรือบัญชีผู้ใช้ ยกเว้นสำเนาเก็บถาวรซึ่งไม่สามารถเข้าถึงได้บนอินเทอร์เน็ต

การใช้ข้อมูลโดย Swivellink®

เราใช้ข้อมูลที่เรารวบรวมมา Swivellink® ไม่ว่าจะเป็นส่วนบุคคล ข้อมูลประชากร กลุ่มหรือทางเทคนิค เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานและปรับปรุง Swivellink® เว็บไซต์ ส่งเสริมประสบการณ์ผู้ใช้ในเชิงบวก และนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เรานำเสนอ

เราอาจใช้ข้อมูลที่เรารวบรวมเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นที่มีให้จาก Swivellink® หรือบริษัทในเครือ หรือเพื่อติดต่อคุณเกี่ยวกับความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการในปัจจุบัน หรือผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ที่อาจเกิดขึ้น

เราอาจใช้ข้อมูลติดต่อของคุณเพื่อส่งอีเมลหรือการสื่อสารอื่น ๆ เกี่ยวกับการปรับปรุงที่ Swivellink®ไซต์เช่นใหม่ Swivellink® โอกาสและรายการเพิ่มเติมที่คุณอาจสนใจ ลักษณะและความถี่ของข้อความเหล่านี้จะแตกต่างกันไปตามข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับคุณ นอกจากนี้ ณ เวลาที่ลงทะเบียน a Swivellink® นายจ้างหรือบัญชีผู้ใช้ คุณมีตัวเลือกในการเลือกรับการสื่อสาร ข้อมูล และโปรโมชั่นเพิ่มเติม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง จดหมายข่าวให้ข้อมูลฟรีจาก Swivellink® เกี่ยวกับหัวข้อที่คุณอาจสนใจเป็นพิเศษ เช่น คำแนะนำในการจัดการอาชีพ

เรามีพื้นที่ที่คุณสามารถส่งข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะใดๆ ที่คุณส่งในพื้นที่นี้จะกลายเป็นทรัพย์สินของเรา และเราสามารถใช้ข้อเสนอแนะดังกล่าว (เช่น เรื่องราวความสำเร็จ) เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดหรือติดต่อคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

การเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้อื่น

เราไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลประชากรแบบรวม หรือข้อมูลเกี่ยวกับการใช้a .ของคุณแก่บุคคลที่สาม Swivellink® เว็บไซต์ (เช่น พื้นที่ที่คุณเยี่ยมชมหรือบริการที่คุณเข้าถึง) ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในสี่ย่อหน้าต่อไปนี้

เราอาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลที่สามหากคุณยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ตัวอย่างเช่น หากคุณระบุว่าคุณต้องการรับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลที่สาม ณ เวลาที่คุณลงทะเบียนสำหรับ Swivellink® นายจ้างหรือบัญชีผู้ใช้ เราอาจให้ข้อมูลติดต่อของคุณแก่บุคคลที่สาม เช่น นายจ้าง ผู้จัดหางาน ผู้รวบรวมข้อมูล นักการตลาดหรือบุคคลอื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งอีเมลถึงคุณหรือสื่อสารกับคุณ เราอาจใช้ข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับคุณ (เช่น ความสนใจและความชอบที่คุณแสดง) เพื่อพิจารณาว่าคุณอาจสนใจผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลที่สามโดยเฉพาะหรือไม่
เราอาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บริษัทและบุคคลที่เราจ้างเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในนามของเรา ตัวอย่างอาจรวมถึงการโฮสต์เว็บเซิร์ฟเวอร์ของเรา การวิเคราะห์ข้อมูล การให้ความช่วยเหลือด้านการตลาด การประมวลผลการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต และการให้บริการลูกค้า บริษัทและบุคคลเหล่านี้จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้เท่าที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ แต่ไม่สามารถแบ่งปันข้อมูลนั้นกับบุคคลที่สามรายอื่นได้
เราอาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวหากกฎหมายกำหนดให้ต้องทำเช่นนั้น หากได้รับการร้องขอจากหน่วยงานของรัฐ หรือหากเราเชื่อโดยสุจริตว่าการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อ: (ก) ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย; (b) ปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของ Swivellink® หรือบริษัทในเครือ (c) ป้องกันอาชญากรรมหรือปกป้องความมั่นคงของชาติ หรือ (ง) ปกป้องความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้ใช้หรือสาธารณะ
เราอาจเปิดเผยและถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังบุคคลที่สามที่ได้รับทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของ Swivellinkธุรกิจของ ® ไม่ว่าจะเป็นการควบรวมกิจการ การรวมกิจการ หรือการซื้อสินทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนของเรา นอกจากนี้ ในงาน Swivellink® กลายเป็นเรื่องของการดำเนินคดีล้มละลาย ไม่ว่าจะโดยสมัครใจหรือไม่สมัครใจ Swivellink® หรือผู้ดูแลทรัพย์สินในการล้มละลายอาจขาย อนุญาต หรือจำหน่ายข้อมูลดังกล่าวในธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากศาลล้มละลาย
Swivellink® ยังอาจแบ่งปันข้อมูลที่ไม่เปิดเผยตัวรวมเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมกับบริษัทในเครือ ลูกค้า พันธมิตร และบุคคลภายนอกอื่นๆ เพื่อให้พวกเขาเข้าใจถึงประเภทของผู้เยี่ยมชม Swivellinkไซต์ของ ® และวิธีที่ผู้เยี่ยมชมใช้ไซต์

Swivellink® จัดหาเทคโนโลยี การโฮสต์ และบริการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอื่น ๆ เพื่อขับเคลื่อนพื้นที่การจัดหางานบนเว็บไซต์ของพวกเขา (บางครั้งเรียกว่า “พื้นที่จัดหางานป้ายชื่อส่วนตัว”) ข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลประชากรที่คุณให้ไว้ในพื้นที่จัดหางานฉลากส่วนตัวจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของ Swivellink® ฐานข้อมูล แต่ไม่สามารถเข้าถึงได้โดยใครอื่นนอกจากคุณ Swivellink® และบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ

ข้อมูลที่รวบรวมบนเพจในพื้นที่รับสมัครฉลากส่วนตัว หรือบนเพจที่มีแบรนด์ร่วม (เช่น ของการแข่งขันที่สนับสนุนโดย Swivellink® และบริษัทอื่น) อาจกลายเป็นทรัพย์สินของบริษัทอื่นหรือของทั้งสองอย่าง Swivellink® และบริษัทอื่นๆ ในกรณีดังกล่าว การใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยบริษัทอื่นอาจอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทนั้น และในกรณีใดๆ Swivellink® จะไม่รับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลประชากรของคุณของบริษัทนั้น
การใช้คุกกี้

Swivellink® ใช้ “คุกกี้” เพื่อช่วยปรับแต่งและเพิ่มประสบการณ์ออนไลน์และเวลาออนไลน์ของคุณ คุกกี้คือไฟล์ข้อความที่วางอยู่บนฮาร์ดไดรฟ์ของคุณโดยเซิร์ฟเวอร์เว็บเพจ ไม่ใช้คุกกี้เพื่อเรียกใช้โปรแกรมหรือส่งไวรัสไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ คุกกี้ถูกกำหนดให้กับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยเฉพาะ และสามารถอ่านได้โดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ในโดเมนที่ออกคุกกี้ให้คุณ

วัตถุประสงค์หลักของคุกกี้ประการหนึ่งคือการจัดเตรียมคุณลักษณะอำนวยความสะดวกเพื่อประหยัดเวลาของคุณ วัตถุประสงค์ของคุกกี้คือการบอกเว็บเซิร์ฟเวอร์ว่าคุณได้กลับไปยังหน้าใดหน้าหนึ่งโดยเฉพาะ ตัวอย่างเช่น หากคุณปรับแต่ง Swivellink® หรือลงทะเบียนเพื่อรับบริการ คุกกี้ช่วยให้เราจำข้อมูลเฉพาะของคุณได้ (เช่น ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และค่ากำหนด) เนื่องจากการใช้คุกกี้ของเรา เราจึงสามารถให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น และมอบประสบการณ์ไซต์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น เมื่อคุณกลับไปที่ Swivellink® ไซต์ ข้อมูลที่คุณให้ไว้ก่อนหน้านี้สามารถเรียกค้นได้ ดังนั้นคุณจึงสามารถใช้คุณลักษณะที่คุณกำหนดเองได้อย่างง่ายดาย เรายังใช้คุกกี้เพื่อติดตามการคลิกสตรีมและเพื่อการจัดสรรภาระงาน

คุณอาจมีความสามารถในการยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่โดยปกติคุณสามารถแก้ไขการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดได้หากต้องการ อีกทางหนึ่ง คุณอาจสามารถแก้ไขการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อแจ้งให้คุณทราบทุกครั้งที่มีการส่งคุกกี้ และอนุญาตให้คุณยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้เป็นรายบุคคล อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกที่จะปฏิเสธคุกกี้ ซึ่งอาจขัดขวางประสิทธิภาพการทำงานและส่งผลเสียต่อประสบการณ์ของคุณบน Swivellink® เว็บไซต์

การใช้เว็บบีคอน

Swivellink® หน้าเว็บอาจมีภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่าเว็บบีคอน (บางครั้งเรียกว่า gif แบบพิกเซลเดียว) ที่ช่วยให้เราสามารถนับผู้ใช้ที่เข้าชมหน้าเหล่านั้นและให้บริการแบรนด์ร่วม เว็บบีคอนไม่ได้ใช้เพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบน Swivellink®; เป็นเทคนิคที่เราใช้ในการรวบรวมสถิติโดยรวมเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของเรา

เว็บบีคอนจะเก็บรวบรวมเฉพาะชุดข้อมูลที่จำกัด ซึ่งรวมถึงหมายเลขคุกกี้ เวลาและวันที่ของการดูหน้าเว็บ และคำอธิบายของหน้าเว็บที่เว็บบีคอนตั้งอยู่

กำลังอัปเดตข้อมูลของคุณ

คุณอาจทบทวน แก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลง Swivellink® ข้อมูลนายจ้างหรือบัญชีผู้ใช้ได้ตลอดเวลา เพียงเข้าสู่ระบบของคุณ Swivellink® นายจ้างหรือบัญชีผู้ใช้ ตรวจสอบข้อมูลบัญชีของคุณ และแก้ไขด้วยตัวเลือกที่มีให้หากต้องการ

หากคุณเลือกรับจดหมายข่าว อีเมลเชิงพาณิชย์ หรือการสื่อสารอื่นๆ จาก Swivellink® หรือบุคคลที่สาม ณ เวลาที่คุณลงทะเบียนกับ Swivellink® แต่ภายหลัง เปลี่ยนใจ คุณอาจเลือกไม่รับได้โดยแก้ไขข้อมูลบัญชีของคุณตามที่อธิบายไว้ข้างต้น หากก่อนหน้านี้คุณเลือกที่จะไม่รับการสื่อสารดังกล่าว คุณอาจเลือกรับในภายหลังโดยแก้ไขข้อมูลบัญชีของคุณ

ความปลอดภัย

Swivellink® ได้ใช้มาตรการทางเทคนิคและองค์กรที่เหมาะสมซึ่งออกแบบมาเพื่อรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการสูญหายโดยไม่ได้ตั้งใจและจากการเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลงหรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตจะไม่สามารถเอาชนะมาตรการเหล่านั้นหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจุดประสงค์ที่ไม่เหมาะสม

Swivellink® ใช้บริษัทผู้ให้บริการในการทำธุรกรรมบัตรเครดิต เมื่อสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ Swivellink® ข้อมูลบัตรเครดิตของคุณได้รับการปกป้องผ่านการใช้การเข้ารหัส เช่น โปรโตคอล Secure Socket Layer (“SSL”) SSL ทำให้ข้อมูลบัตรเครดิตของคุณถูกดักจับหรือขโมยได้ยากในขณะที่กำลังส่ง

เด็ก ๆ

เราไม่ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเด็กโดยเฉพาะ เราเชื่อว่าเด็กควรได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล

การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล

หากเราตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของเราสำหรับ Swivellink® เราจะโพสต์การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นที่นี่ เพื่อให้คุณทราบเสมอว่าเรารวบรวมข้อมูลใด เราอาจใช้ข้อมูลนั้นอย่างไร และเราจะเปิดเผยให้ใครทราบ หากมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับ Swivellink® คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล โปรดส่งอีเมลหาเราได้ที่ บริการเว็บ@swivellinkด้วย.

ข้อมูลติดต่อ:

เรายินดีรับฟังความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้ หากคุณเชื่อว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตามคำชี้แจงนี้ โปรดติดต่อเราโดยส่งอีเมลหาเราที่  บริการเว็บ@swivellinkด้วย. เราจะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เพื่อพิจารณาและแก้ไขปัญหาโดยทันที

ขอบคุณที่ใช้ Swivellink®