Pribadong Patakaran

Sa Privacy Statement

Pangkalahatang-ideya 

Swivellink® ay nakatuon sa paggalang sa privacy ng aming mga gumagamit. Nagsusumikap kaming magbigay ng ligtas, secure na karanasan ng user. Itinatakda ng Privacy Statement na ito ang online na pangongolekta ng data at mga patakaran at kasanayan sa paggamit na nalalapat sa aming Web Site. Sa pamamagitan ng paggamit Swivellink®, pumapayag ka sa mga patakaran at kasanayan na inilarawan sa Pahayag na ito.

Iimbak at ipoproseso ang iyong data nang buo o bahagi sa United States. Kung ma-access mo Swivellink® sa labas ng United States, ang iyong paggamit sa site na ito ay bumubuo ng pahintulot sa paglipat ng iyong data sa labas ng iyong bansa at sa United States.

Ang aming site ay naglalaman ng mga link sa iba pang mga Web site kung saan wala kaming kontrol. SwivellinkAng ® ay hindi mananagot para sa mga patakaran sa privacy o mga kasanayan ng iba pang mga Web site kung saan pipiliin mong mag-link Swivellink®. Hinihikayat ka naming suriin ang mga patakaran sa privacy ng ibang mga Web site na iyon upang maunawaan mo kung paano nila kinokolekta, ginagamit at ibinabahagi ang iyong impormasyon. Ang Privacy Statement na ito ay nalalapat lamang sa impormasyong kinokolekta namin Swivellink®, at hindi nalalapat sa impormasyong kinokolekta namin sa anumang iba pang paraan..

Koleksyon at Pagpapanatili ng Impormasyon

Sa ilang bahagi ng aming Web site, Swivellink® ay humihiling o maaaring humiling na magbigay ka ng personal na impormasyon, kabilang ang iyong pangalan, address, e-mail address, numero ng telepono na numero ng credit card, numero ng social security, impormasyon sa pakikipag-ugnayan, impormasyon sa pagsingil at anumang iba pang impormasyon kung saan makikita ang iyong pagkakakilanlan. Sa ibang lugar, Swivellink® nangongolekta o maaaring mangolekta ng demograpikong impormasyon na hindi natatangi sa iyo tulad ng iyong ZIP code, edad, mga kagustuhan, kasarian, mga interes at mga paborito. Minsan nangongolekta kami o maaaring mangolekta ng kumbinasyon ng dalawang uri ng impormasyon. Mga halimbawa ng mga lugar sa Swivellink® kung saan kami nangongolekta ng personal o pinagsamang personal at demograpikong data ay mga pahina kung saan maaari mong buksan ang isang Swivellink® Mga Employer o User Account, mag-sign up para gumamit ng serbisyo, mag-post ng resume, sumali sa isang paligsahan o bumili ng produkto

Sa karagdagan, Swivellink® ay maaaring hindi direktang mangolekta ng impormasyon tungkol sa iyo kapag gumamit ka ng ilang mga serbisyo ng third party sa aming Web site. Ang nasabing impormasyon ay sasailalim sa, at tratuhin alinsunod sa, mga patakaran at kasanayan na inilarawan sa Pahayag na ito.

Nagtitipon din kami o maaaring mangalap ng ilang partikular na impormasyon tungkol sa iyong paggamit sa aming site, tulad ng kung anong mga lugar ang binibisita mo at kung anong mga serbisyo ang iyong ina-access. Bukod dito, mayroong impormasyon tungkol sa hardware at software ng iyong computer na kinokolekta o maaaring kinokolekta ni Swivellink®. Maaaring isama ng impormasyong ito nang walang limitasyon ang iyong IP address, uri ng browser, mga pangalan ng domain, oras ng pag-access at nagre-refer na mga address sa Web site.

Swivellink® ay maaaring magbigay sa iyo kung minsan ng pagkakataong magbigay ng mapaglarawan, kultural, asal, kagustuhan at/o istilo ng pamumuhay na impormasyon tungkol sa iyong sarili, ngunit nasa iyo lamang kung magbibigay ka ng naturang impormasyon. Kung magbibigay ka ng ganoong impormasyon, sa gayon ay pumapayag ka sa paggamit ng impormasyong iyon alinsunod sa mga patakaran at kasanayang inilarawan sa Pahayag na ito. Halimbawa, maaaring gamitin ang naturang impormasyon para sa layunin ng pagtukoy ng iyong potensyal na interes sa pagtanggap ng email o iba pang mga komunikasyon tungkol sa partikular na mga produkto o serbisyo.

Mangyaring tandaan na kung mag-post ka ng alinman sa iyong personal na impormasyon sa mga pampublikong lugar ng Swivellink®, tulad ng sa mga online na forum o chat room, ang naturang impormasyon ay maaaring kolektahin at gamitin ng iba kung kanino Swivellink® ay walang kontrol. Kami ay hindi mananagot para sa paggamit na ginawa ng mga ikatlong partido ng impormasyon na iyong pino-post o kung hindi man ay ginagawang available sa mga pampublikong lugar ng Swivellink®.

Dahil naniniwala kami na ang pamamahala sa iyong karera ay isang panghabambuhay na proseso, pananatilihin namin nang walang katapusan ang lahat ng impormasyong nakalap namin tungkol sa iyo sa pagsisikap na gawing mas mahusay, praktikal, at may-katuturan ang iyong paulit-ulit na paggamit sa amin. Siyempre, maaari mong itama o i-update ang iyong Swivellink® Mga Employer o User Account anumang oras. Bukod dito, maaari mong tanggalin ang iyong resume mula sa aming online na database o isara ang iyong Swivellink® Mga Employer o User Account sa anumang oras, kung saan aalisin namin ang lahat ng aming mga kopya ng iyong resume at Swivellink® Impormasyon ng Employer o User Account maliban sa isang archival copy na hindi naa-access sa Internet.

Paggamit ng Impormasyon sa pamamagitan ng Swivellink®

Ginagamit namin ang impormasyong nakakalap namin Swivellink®, personal man, demograpiko, kolektibo o teknikal, para sa layunin ng pagpapatakbo at pagpapabuti ng Swivellink® Web site, pagpapaunlad ng positibong karanasan ng user, at paghahatid ng mga produkto at serbisyo na aming inaalok.

Maaari rin naming gamitin ang impormasyong nakalap namin upang ipaalam sa iyo ang iba pang mga produkto o serbisyong makukuha mula sa Swivellink® o mga kaakibat na kumpanya nito o makipag-ugnayan sa iyo tungkol sa iyong opinyon sa mga kasalukuyang produkto at serbisyo o potensyal na bagong produkto at serbisyo na maaaring ialok.

Maaari naming gamitin ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan upang magpadala sa iyo ng e-mail o iba pang mga komunikasyon tungkol sa mga update sa Swivellink® site, tulad ng bago Swivellink® mga pagkakataon at karagdagang listahan na maaaring maging interesado sa iyo. Ang katangian at dalas ng mga mensaheng ito ay mag-iiba depende sa impormasyong mayroon kami tungkol sa iyo. Bilang karagdagan, sa oras ng pagpaparehistro para sa a Swivellink® Employer o User Accounts, mayroon kang opsyon na pumili upang makatanggap ng mga karagdagang komunikasyon, impormasyon at promosyon kasama nang walang limitasyon ang mga libreng newsletter na nagbibigay-kaalaman mula sa Swivellink® na may kaugnayan sa mga paksang maaaring maging espesyal na interes sa iyo, tulad ng payo sa pamamahala sa karera.

Mayroon kaming lugar kung saan maaari kang magsumite ng feedback. Ang anumang feedback na isusumite mo sa lugar na ito ay magiging pag-aari namin, at maaari naming gamitin ang naturang feedback (tulad ng mga kwento ng tagumpay) para sa mga layunin ng marketing o makipag-ugnayan sa iyo para sa karagdagang impormasyon.

Pagbubunyag ng Impormasyon sa Iba

Hindi namin ibinubunyag sa mga ikatlong partido ang iyong personal na impormasyon, pinagsamang personal at demograpikong impormasyon o impormasyon tungkol sa iyong paggamit ng a Swivellink® Web site (tulad ng mga lugar na binibisita mo o mga serbisyong ina-access mo), maliban sa itinakda sa sumusunod na apat na subparagraph.

Maaari naming ibunyag ang naturang impormasyon sa mga ikatlong partido kung pumayag ka sa naturang pagsisiwalat. Halimbawa, kung ipahiwatig mo na gusto mong makatanggap ng impormasyon tungkol sa mga produkto o serbisyo ng mga third party sa oras na magparehistro ka para sa isang Swivellink® Employer o User Accounts, maaari naming ibigay ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa mga third party gaya ng Mga Employer, recruiter, data aggregators, marketer o iba pa para sa layuning magpadala sa iyo ng e-mail o kung hindi man ay makipag-ugnayan sa iyo. Maaari naming gamitin ang data na mayroon kami tungkol sa iyo (tulad ng mga interes at kagustuhan na iyong ipinahayag) upang matukoy kung maaaring interesado ka sa mga produkto o serbisyo ng isang partikular na third-party
Maaari naming ibunyag ang naturang impormasyon sa mga kumpanya at indibidwal na aming ginagamit upang magsagawa ng mga tungkulin sa ngalan namin. Maaaring kabilang sa mga halimbawa ang pagho-host sa aming mga Web server, pagsusuri ng data, pagbibigay ng tulong sa marketing, pagproseso ng mga pagbabayad sa credit card, at pagbibigay ng serbisyo sa customer. Ang mga kumpanya at indibidwal na ito ay magkakaroon ng access sa iyong personal na impormasyon kung kinakailangan upang maisagawa ang kanilang mga tungkulin, ngunit hindi nila maaaring ibahagi ang impormasyong iyon sa anumang ibang third party.
Maaari naming ibunyag ang naturang impormasyon kung kinakailangan ng batas na gawin ito, kung hiniling na gawin ito ng isang entity ng pamahalaan o kung naniniwala kami nang may magandang loob na ang naturang aksyon ay kinakailangan upang: (a) sumunod sa mga legal na kinakailangan o sumunod sa legal na proseso; (b) protektahan ang mga karapatan o ari-arian ng Swivellink® o mga kaakibat nitong kumpanya; (c) maiwasan ang isang krimen o protektahan ang pambansang seguridad; o (d) protektahan ang personal na kaligtasan ng mga gumagamit o ng publiko.
Maaari naming ibunyag at ilipat ang naturang impormasyon sa isang ikatlong partido na nakakakuha ng lahat o isang malaking bahagi ng SwivellinkAng negosyo ng ®, maging ang naturang pagkuha ay sa pamamagitan ng pagsasanib, pagsasama-sama o pagbili ng lahat o isang malaking bahagi ng aming mga asset. Bilang karagdagan, sa kaganapan Swivellink® ay nagiging paksa ng isang paglilitis sa pagkabangkarote, kusang-loob man o hindi boluntaryo, Swivellink® o ang tagapangasiwa nito sa pagkabangkarote ay maaaring magbenta, maglisensya o kung hindi man ay magtapon ng naturang impormasyon sa isang transaksyong inaprubahan ng korte ng bangkarota.
Swivellink® ay maaari ding magbahagi ng pinagsama-samang anonymous na impormasyon tungkol sa mga bisita sa mga kaakibat nito, mga kliyente, mga kasosyo at iba pang mga ikatlong partido upang maunawaan nila ang mga uri ng mga bisita sa Swivellinksite ng ® at kung paano ginagamit ng mga bisitang iyon ang site.

SwivellinkAng ® ay nagbibigay ng teknolohiya, pagho-host at mga kaugnay na serbisyo sa ibang mga kumpanya para sa mga lugar ng pangangalap ng kapangyarihan sa kanilang mga Web site (minsan ay tinutukoy bilang "mga pribadong lugar na recruitment ng label"). Ang personal at/o demograpikong impormasyon na ibinibigay mo sa pribadong label na mga lugar ng pangangalap ay nagiging bahagi ng Swivellink® database, ngunit hindi ito naa-access ng sinuman maliban sa iyo, Swivellink® at ang kinauukulang kumpanya nang walang pahintulot mo.

Ang impormasyong nakalap sa isang page sa isang private label recruitment area, o sa isang co-branded page (gaya ng sa isang paligsahan na co-sponsored ng Swivellink® at isa pang kumpanya), ay maaaring maging pag-aari ng kabilang kumpanya o ng pareho Swivellink® at ang iba pang kumpanya. Sa pagkakataong iyon, ang paggamit ng naturang impormasyon ng ibang kumpanya ay maaaring sumailalim sa patakaran sa privacy ng kumpanyang iyon at, sa anumang kaganapan, SwivellinkAng ® ay hindi mananagot para sa paggamit ng kumpanyang iyon ng iyong personal o demograpikong impormasyon.
Paggamit ng Cookies

SwivellinkGumagamit ang ® ng "cookies" upang makatulong na i-personalize at i-maximize ang iyong online na karanasan at oras online. Ang cookie ay isang text file na inilalagay sa iyong hard drive ng isang Web page server. Ang cookies ay hindi ginagamit upang magpatakbo ng mga programa o maghatid ng mga virus sa iyong computer. Ang cookies ay natatanging itinalaga sa iyong computer, at mababasa lamang ng isang Web server sa domain na nagbigay ng cookie sa iyo.

Ang isa sa mga pangunahing layunin ng cookies ay ang magbigay ng feature na kaginhawahan para makatipid ka ng oras. Ang layunin ng cookie ay upang sabihin sa Web server na bumalik ka sa isang partikular na pahina. Halimbawa, kung nag-personalize ka Swivellink® mga pahina, o magparehistro para sa mga serbisyo, tinutulungan kami ng cookie na maalala ang iyong partikular na impormasyon (tulad ng User name, password at mga kagustuhan). Dahil sa paggamit namin ng cookies, makakapaghatid kami ng mas mabilis at mas tumpak na mga resulta at mas personalized na karanasan sa site. Pagbalik mo sa Swivellink® site, ang impormasyon na dati mong ibinigay ay maaaring makuha, upang madali mong magamit ang mga tampok na iyong na-customize. Gumagamit din kami ng cookies para subaybayan ang mga click stream at para sa load balancing.

Maaaring may kakayahan kang tanggapin o tanggihan ang cookies. Karamihan sa mga Web browser ay awtomatikong tumatanggap ng cookies, ngunit karaniwan mong mababago ang setting ng iyong browser upang tanggihan ang lahat ng cookies kung gusto mo. Bilang kahalili, maaari mong baguhin ang setting ng iyong browser upang abisuhan ka sa bawat oras na ang isang cookie ay tender at pinahihintulutan kang tanggapin o tanggihan ang cookies sa isang indibidwal na batayan. Kung pipiliin mong tanggihan ang cookies, gayunpaman, maaaring makahadlang iyon sa pagganap at negatibong makaapekto sa iyong karanasan sa Swivellink® Web site.

Paggamit ng mga Web Beacon

Swivellink® Ang mga web page ay maaaring maglaman ng mga elektronikong larawan na kilala bilang mga Web beacon (minsan ay tinatawag na single-pixel gif) na nagbibigay-daan sa amin na bilangin ang mga User na bumisita sa mga pahinang iyon at maghatid ng mga serbisyong may co-branded. Ang mga web beacon ay hindi ginagamit upang ma-access ang iyong personal na nakakapagpakilalang impormasyon sa Swivellink®; ang mga ito ay isang pamamaraan na ginagamit namin upang ipunin ang mga pinagsama-samang istatistika tungkol sa paggamit ng aming Web site

Kinokolekta lang ng mga web beacon ang isang limitadong hanay ng impormasyon kabilang ang numero ng cookie, oras at petsa ng page view, at paglalarawan ng page kung saan matatagpuan ang Web beacon.

Ina-update ang Iyong Impormasyon

Maaari mong suriin, itama, i-update o baguhin ang iyong Swivellink® Impormasyon ng Employer o User Account sa anumang oras. Mag-log in lang sa iyong Swivellink® Employer o User Accounts, suriin ang iyong impormasyon sa Mga Account at, kung gusto mo, i-edit ito gamit ang mga opsyong ibinigay.

Kung pinili mong tumanggap ng mga newsletter, komersyal na e-mail o iba pang komunikasyon mula sa Swivellink® o mga ikatlong partido sa oras na nagparehistro ka Swivellink®, ngunit pagkatapos ay magbago ang iyong isip, maaari kang mag-opt-out sa pamamagitan ng pag-edit ng iyong impormasyon sa Mga Account tulad ng inilarawan sa itaas. Kung dati kang nagpasyang huwag tumanggap ng gayong mga komunikasyon, maaari kang mag-opt-in sa ibang pagkakataon sa pamamagitan ng pag-edit ng iyong impormasyon sa Mga Account.

Katiwasayan

Swivellink® ay nagpatupad ng mga makatwirang teknikal at organisasyonal na mga hakbang na idinisenyo upang ma-secure ang iyong personal na impormasyon mula sa aksidenteng pagkawala at mula sa hindi awtorisadong pag-access, paggamit, pagbabago o pagsisiwalat. Gayunpaman, hindi namin magagarantiya na ang hindi awtorisadong mga third party ay hindi kailanman makakatalo sa mga hakbang na iyon o magagamit ang iyong personal na impormasyon para sa mga hindi tamang layunin.

SwivellinkGumagamit ang ® ng isang kumpanya ng serbisyo upang iproseso ang mga transaksyon sa credit card nito. Kapag nag-order ka online sa Swivellink®, ang impormasyon ng iyong credit card ay protektado sa pamamagitan ng paggamit ng encryption, tulad ng Secure Socket Layer (“SSL”) protocol. Ginagawang mahirap ng SSL na ma-intercept o manakaw ang impormasyon ng iyong credit card habang ipinapadala.

Mga bata

Hindi kami partikular na nangongolekta ng impormasyon tungkol sa mga bata. Naniniwala kami na ang mga bata ay dapat kumuha ng pahintulot ng kanilang mga magulang bago magbigay ng personal na impormasyon.

Mga Pagbabago sa Privacy Statement

Kung magpasya kaming baguhin ang aming Privacy Statement para sa Swivellink®, ipo-post namin ang mga pagbabagong iyon dito upang lagi mong malaman kung anong impormasyon ang aming nakukuha, kung paano namin magagamit ang impormasyong iyon, at kung kanino namin ito ibubunyag. Kung sa anumang oras, mayroon kang mga tanong o alalahanin tungkol sa SwivellinkPahayag ng Privacy ng ®, mangyaring huwag mag-atubiling mag-email sa amin sa mga serbisyo sa web@swivellink. Sa

Impormasyon sa Pagkontak

Tinatanggap namin ang iyong mga komento tungkol sa Privacy Statement na ito. Kung naniniwala ka na hindi namin sinunod ang Pahayag na ito, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng pag-e-mail sa amin sa  mga serbisyo sa web@swivellink. Sa Gumagamit kami ng makatwirang mga pagsusumikap na pang-komersyo upang agad na matukoy at malunasan ang problema.

Salamat sa paggamit Swivellink®