Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Lưu Trữ

Giới thiệu chung 

Swivellink® cam kết tôn trọng quyền riêng tư của người dùng của chúng tôi. Chúng tôi cố gắng cung cấp trải nghiệm người dùng an toàn, bảo mật. Tuyên bố về Quyền riêng tư này đưa ra các chính sách và thực tiễn thu thập và sử dụng dữ liệu trực tuyến áp dụng cho Trang web của chúng tôi. Bằng cách sử dụng Swivellink®, bạn đồng ý với các chính sách và thông lệ được mô tả trong Tuyên bố này.

Dữ liệu của bạn sẽ được lưu trữ và xử lý toàn bộ hoặc một phần ở Hoa Kỳ. Nếu bạn truy cập Swivellink® bên ngoài Hoa Kỳ, việc bạn sử dụng trang web này cấu thành sự đồng ý cho việc chuyển dữ liệu của bạn ra khỏi quốc gia của bạn và đến Hoa Kỳ.

Trang web của chúng tôi chứa các liên kết đến các trang Web khác mà chúng tôi không có quyền kiểm soát. Swivellink® không chịu trách nhiệm về các chính sách bảo mật hoặc thông lệ của các trang Web khác mà bạn chọn để liên kết đến Swivellink®. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại chính sách bảo mật của những trang Web khác để bạn có thể hiểu cách họ thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn. Tuyên bố về Quyền riêng tư này chỉ áp dụng cho thông tin chúng tôi thu thập Swivellink®, và không áp dụng cho thông tin chúng tôi thu thập theo bất kỳ hình thức nào khác ..

Thu thập và lưu giữ thông tin

Trong một số khu vực của trang Web của chúng tôi, Swivellink® yêu cầu hoặc có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân, bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail, số điện thoại số thẻ tín dụng, số an sinh xã hội, thông tin liên lạc, thông tin thanh toán và bất kỳ thông tin nào khác mà từ đó danh tính của bạn có thể nhận biết được. Trong các lĩnh vực khác, Swivellink® thu thập hoặc có thể thu thập thông tin nhân khẩu học không dành riêng cho bạn như mã ZIP, tuổi, sở thích, giới tính, sở thích và mục yêu thích của bạn. Đôi khi chúng tôi thu thập hoặc có thể thu thập kết hợp cả hai loại thông tin. Ví dụ về các khu vực trên Swivellink® nơi chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân và nhân khẩu học kết hợp hoặc cá nhân là những trang mà bạn có thể mở Swivellink® Nhà tuyển dụng hoặc Tài khoản người dùng, đăng ký để sử dụng dịch vụ, đăng sơ yếu lý lịch, tham gia cuộc thi hoặc mua sản phẩm

Ngoài ra, Swivellink® có thể gián tiếp thu thập thông tin về bạn khi bạn sử dụng một số dịch vụ của bên thứ ba trên trang Web của chúng tôi. Thông tin đó sẽ phải tuân theo và được xử lý theo các chính sách và thông lệ được mô tả trong Tuyên bố này.

Chúng tôi cũng thu thập hoặc có thể thu thập thông tin nhất định về việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi, chẳng hạn như những khu vực bạn đến thăm và những dịch vụ bạn truy cập. Hơn nữa, có thông tin về phần cứng và phần mềm máy tính của bạn được hoặc có thể được thu thập bởi Swivellink®. Thông tin này có thể bao gồm nhưng không giới hạn địa chỉ IP của bạn, loại trình duyệt, tên miền, thời gian truy cập và địa chỉ trang Web giới thiệu.

Swivellink® đôi khi có thể cho bạn cơ hội cung cấp thông tin mô tả, văn hóa, hành vi, ưu đãi và / hoặc phong cách sống về bản thân bạn, nhưng bạn có cung cấp thông tin đó hay không là tùy thuộc vào bạn. Nếu bạn cung cấp thông tin như vậy, do đó bạn đồng ý sử dụng thông tin đó theo các chính sách và thông lệ được mô tả trong Tuyên bố này. Ví dụ: thông tin đó có thể được sử dụng cho mục đích xác định mối quan tâm tiềm năng của bạn trong việc nhận email hoặc các thông tin liên lạc khác về các sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể.

Hãy nhớ rằng nếu bạn đăng bất kỳ thông tin cá nhân nào của mình ở các khu vực công cộng của Swivellink®, chẳng hạn như trong các diễn đàn trực tuyến hoặc phòng trò chuyện, những thông tin đó có thể được thu thập và sử dụng bởi những người khác Swivellink® không có kiểm soát. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với việc các bên thứ ba sử dụng thông tin bạn đăng hoặc cung cấp ở các khu vực công cộng của Swivellink®.

Vì chúng tôi tin rằng quản lý sự nghiệp của bạn là một quá trình lâu dài, chúng tôi lưu giữ vô thời hạn tất cả thông tin chúng tôi thu thập được về bạn nhằm nỗ lực làm cho việc sử dụng lặp lại của bạn với chúng tôi hiệu quả hơn, thiết thực hơn và phù hợp hơn. Tất nhiên, bạn có thể sửa hoặc cập nhật Swivellink® Tài khoản nhà tuyển dụng hoặc tài khoản người dùng bất kỳ lúc nào. Hơn nữa, bạn có thể xóa sơ yếu lý lịch của mình khỏi cơ sở dữ liệu trực tuyến của chúng tôi hoặc đóng Swivellink® Nhà tuyển dụng hoặc Tài khoản người dùng bất kỳ lúc nào, trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ xóa tất cả các bản sao sơ ​​yếu lý lịch của bạn và Swivellink® Thông tin về Tài khoản Người sử dụng lao động hoặc Người sử dụng ngoại trừ một bản sao lưu trữ không thể truy cập được trên Internet.

Sử dụng Thông tin của Swivellink®

Chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập được Swivellink®, cho dù cá nhân, nhân khẩu học, tập thể hay kỹ thuật, nhằm mục đích vận hành và cải thiện Swivellink® Trang web, thúc đẩy trải nghiệm người dùng tích cực và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin thu thập được để thông báo cho bạn về các sản phẩm hoặc dịch vụ khác có sẵn từ Swivellink® hoặc các công ty liên kết của nó hoặc để liên hệ với bạn về ý kiến ​​của bạn về các sản phẩm và dịch vụ hiện tại hoặc các sản phẩm và dịch vụ mới tiềm năng có thể được cung cấp.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin liên hệ của bạn để gửi cho bạn e-mail hoặc các thông tin liên lạc khác liên quan đến các cập nhật tại Swivellink® trang web, chẳng hạn như mới Swivellink® các cơ hội và danh sách bổ sung mà bạn có thể quan tâm. Bản chất và tần suất của những tin nhắn này sẽ khác nhau tùy thuộc vào thông tin chúng tôi có về bạn. Ngoài ra, tại thời điểm đăng ký Swivellink® Người sử dụng lao động hoặc Tài khoản người dùng, bạn có tùy chọn để nhận thêm thông tin liên lạc, thông tin và chương trình khuyến mãi bao gồm nhưng không giới hạn các bản tin thông tin miễn phí từ Swivellink® liên quan đến các chủ đề mà bạn có thể quan tâm đặc biệt, chẳng hạn như lời khuyên về quản lý nghề nghiệp.

Chúng tôi có một khu vực mà bạn có thể gửi phản hồi. Bất kỳ phản hồi nào bạn gửi trong lĩnh vực này đều trở thành tài sản của chúng tôi và chúng tôi có thể sử dụng phản hồi đó (chẳng hạn như câu chuyện thành công) cho mục đích tiếp thị hoặc liên hệ với bạn để biết thêm thông tin.

Tiết lộ thông tin cho người khác

Chúng tôi không tiết lộ cho bên thứ ba thông tin cá nhân của bạn, thông tin cá nhân và nhân khẩu học kết hợp hoặc thông tin về việc bạn sử dụng Swivellink® Trang web (chẳng hạn như các khu vực bạn truy cập hoặc các dịch vụ bạn truy cập), ngoại trừ được nêu trong bốn tiểu đoạn sau.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin đó cho các bên thứ ba nếu bạn đồng ý với việc tiết lộ đó. Ví dụ: nếu bạn cho biết rằng bạn muốn nhận thông tin về các sản phẩm hoặc dịch vụ của các bên thứ ba tại thời điểm bạn đăng ký Swivellink® Nhà tuyển dụng hoặc Tài khoản người dùng, chúng tôi có thể cung cấp thông tin liên hệ của bạn cho các bên thứ ba như Nhà tuyển dụng, nhà tuyển dụng, người tổng hợp dữ liệu, nhà tiếp thị hoặc những người khác nhằm mục đích gửi cho bạn e-mail hoặc liên lạc với bạn theo cách khác. Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu chúng tôi có về bạn (chẳng hạn như sở thích và sở thích mà bạn đã bày tỏ) để xác định xem bạn có thể quan tâm đến các sản phẩm hoặc dịch vụ của một bên thứ ba cụ thể hay không
Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin đó cho các công ty và cá nhân mà chúng tôi thuê để thực hiện các chức năng thay mặt chúng tôi. Các ví dụ có thể bao gồm lưu trữ các máy chủ Web của chúng tôi, phân tích dữ liệu, cung cấp hỗ trợ tiếp thị, xử lý các khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng và cung cấp dịch vụ khách hàng. Các công ty và cá nhân này sẽ có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn khi cần thiết để thực hiện các chức năng của họ, nhưng họ không được chia sẻ thông tin đó với bất kỳ bên thứ ba nào khác.
Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin như vậy nếu pháp luật yêu cầu làm như vậy, nếu được yêu cầu bởi một tổ chức chính phủ hoặc nếu chúng tôi thực sự tin rằng hành động đó là cần thiết để: (a) phù hợp với các yêu cầu pháp lý hoặc tuân thủ quy trình pháp lý; (b) bảo vệ quyền hoặc tài sản của Swivellink® hoặc các công ty liên kết của nó; (c) ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia; hoặc (d) bảo vệ sự an toàn cá nhân của người dùng hoặc công chúng.
Chúng tôi có thể tiết lộ và chuyển thông tin đó cho một bên thứ ba, người có được tất cả hoặc một phần đáng kể của SwivellinkHoạt động kinh doanh của ®, cho dù việc mua lại đó là bằng cách sáp nhập, hợp nhất hoặc mua toàn bộ hoặc một phần đáng kể tài sản của chúng tôi. Ngoài ra, trong sự kiện Swivellink® trở thành đối tượng của thủ tục phá sản, dù tự nguyện hay không tự nguyện, Swivellink® hoặc người được ủy thác của nó trong trường hợp phá sản có thể bán, cấp phép hoặc xử lý thông tin đó trong một giao dịch được chấp thuận bởi tòa án phá sản.
Swivellink® cũng có thể chia sẻ thông tin ẩn danh tổng hợp về khách truy cập với các chi nhánh, khách hàng, đối tác và các bên thứ ba khác để họ có thể hiểu các loại khách truy cập SwivellinkTrang web của ® và cách những khách truy cập đó sử dụng trang web.

Swivellink® cung cấp công nghệ, dịch vụ lưu trữ và các dịch vụ liên quan cho các công ty khác để tăng cường các khu vực tuyển dụng trên trang Web của họ (đôi khi được gọi là “khu vực tuyển dụng nhãn hiệu riêng”). Thông tin cá nhân và / hoặc nhân khẩu học do bạn cung cấp trong các lĩnh vực tuyển dụng của nhãn hiệu riêng sẽ trở thành một phần của Swivellink® cơ sở dữ liệu, nhưng không ai khác ngoài bạn có thể truy cập được, Swivellink® và công ty liên quan mà không có sự đồng ý của bạn.

Thông tin được thu thập trên một trang trong khu vực tuyển dụng của nhãn hiệu riêng hoặc trên một trang đồng thương hiệu (chẳng hạn như thông tin của một cuộc thi được đồng tài trợ bởi Swivellink® và một công ty khác), có thể trở thành tài sản của công ty kia hoặc của cả hai Swivellink® và công ty khác. Trong trường hợp đó, việc sử dụng thông tin như vậy của công ty khác có thể tuân theo chính sách bảo mật của công ty đó và trong bất kỳ trường hợp nào, Swivellink® không chịu trách nhiệm về việc công ty đó sử dụng thông tin cá nhân hoặc thông tin nhân khẩu học của bạn.
Sử dụng Cookie

Swivellink® sử dụng “cookie” để giúp cá nhân hóa và tối đa hóa trải nghiệm trực tuyến và thời gian trực tuyến của bạn. Cookie là một tệp văn bản được máy chủ trang Web đặt trên ổ cứng của bạn. Cookie không được sử dụng để chạy chương trình hoặc đưa vi rút vào máy tính của bạn. Cookie được gán duy nhất cho máy tính của bạn và chỉ có thể được đọc bởi máy chủ Web trong miền đã cấp cookie cho bạn.

Một trong những mục đích chính của cookie là cung cấp một tính năng tiện lợi để tiết kiệm thời gian cho bạn. Mục đích của cookie là thông báo cho máy chủ Web rằng bạn đã quay lại một trang cụ thể. Ví dụ: nếu bạn cá nhân hóa Swivellink® trang, hoặc đăng ký dịch vụ, cookie giúp chúng tôi nhớ lại thông tin cụ thể của bạn (chẳng hạn như Tên người dùng, mật khẩu và tùy chọn). Do sử dụng cookie, chúng tôi có thể cung cấp kết quả nhanh hơn và chính xác hơn cũng như trải nghiệm trang web được cá nhân hóa hơn. Khi bạn trở lại Swivellink® trang web, thông tin bạn đã cung cấp trước đó có thể được truy xuất, vì vậy bạn có thể dễ dàng sử dụng các tính năng mà bạn đã tùy chỉnh. Chúng tôi cũng sử dụng cookie để theo dõi các luồng nhấp chuột và để cân bằng tải.

Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối cookie. Hầu hết các trình duyệt Web tự động chấp nhận cookie, nhưng bạn thường có thể sửa đổi cài đặt trình duyệt của mình để từ chối tất cả cookie nếu bạn muốn. Ngoài ra, bạn có thể sửa đổi cài đặt trình duyệt của mình để thông báo cho bạn mỗi khi cookie được đấu thầu và cho phép bạn chấp nhận hoặc từ chối cookie trên cơ sở cá nhân. Tuy nhiên, nếu bạn chọn từ chối cookie, điều đó có thể cản trở hiệu suất và tác động tiêu cực đến trải nghiệm của bạn trên Swivellink® Trang web.

Sử dụng các biểu tượng web

Swivellink® Các trang web có thể chứa các hình ảnh điện tử được gọi là đèn hiệu Web (đôi khi được gọi là gif pixel đơn) cho phép chúng tôi đếm Người dùng đã truy cập các trang đó và cung cấp các dịch vụ đồng thương hiệu. Báo hiệu web không được sử dụng để truy cập thông tin nhận dạng cá nhân của bạn trên Swivellink®; chúng là một kỹ thuật chúng tôi sử dụng để biên soạn thống kê tổng hợp về việc sử dụng trang Web của chúng tôi

Báo hiệu web chỉ thu thập một tập hợp thông tin giới hạn bao gồm số cookie, thời gian và ngày của lần xem trang và mô tả về trang mà đèn hiệu web nằm trên đó.

Cập nhật thông tin của bạn

Bạn có thể xem xét, sửa chữa, cập nhật hoặc thay đổi Swivellink® Thông tin tài khoản người sử dụng lao động hoặc người dùng bất cứ lúc nào. Đơn giản chỉ cần đăng nhập vào Swivellink® Nhà tuyển dụng hoặc Tài khoản người dùng, xem lại thông tin Tài khoản của bạn và nếu bạn muốn, hãy chỉnh sửa thông tin đó với các tùy chọn được cung cấp.

Nếu bạn chọn nhận bản tin, e-mail thương mại hoặc các thông tin liên lạc khác từ Swivellink® hoặc các bên thứ ba tại thời điểm bạn đăng ký Swivellink®, nhưng sau đó đổi ý, bạn có thể chọn không tham gia bằng cách chỉnh sửa thông tin Tài khoản của mình như được mô tả ở trên. Nếu trước đây bạn đã chọn không nhận các thông báo như vậy, thì sau này bạn có thể chọn tham gia bằng cách chỉnh sửa thông tin Tài khoản của mình.

Bảo mật

Swivellink® đã thực hiện các biện pháp tổ chức và kỹ thuật hợp lý được thiết kế để bảo mật thông tin cá nhân của bạn khỏi bị mất ngẫu nhiên và không bị truy cập, sử dụng, thay đổi hoặc tiết lộ trái phép. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo rằng các bên thứ ba trái phép sẽ không bao giờ có thể đánh bại các biện pháp đó hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích không chính đáng.

Swivellink® sử dụng một công ty dịch vụ để xử lý các giao dịch thẻ tín dụng của họ. Khi bạn đặt hàng trực tuyến tại Swivellink®, thông tin thẻ tín dụng của bạn được bảo vệ thông qua việc sử dụng mã hóa, chẳng hạn như giao thức Lớp cổng bảo mật (“SSL”). SSL khiến thông tin thẻ tín dụng của bạn khó bị chặn hoặc bị đánh cắp khi đang được truyền đi.

Trẻ em

Chúng tôi không thu thập thông tin cụ thể về trẻ em. Chúng tôi tin rằng trẻ em nên được sự đồng ý của cha mẹ trước khi đưa ra thông tin cá nhân.

Các thay đổi đối với Tuyên bố về Quyền riêng tư

Nếu chúng tôi quyết định thay đổi Tuyên bố về Quyền riêng tư của mình cho Swivellink®, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi đó tại đây để bạn luôn biết chúng tôi thu thập thông tin gì, cách chúng tôi có thể sử dụng thông tin đó và chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin đó cho ai. Nếu bất kỳ lúc nào, bạn có câu hỏi hoặc thắc mắc về SwivellinkTuyên bố về Quyền riêng tư của ®, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ webservices @swivellinknăm

Thông tin liên lạc

Chúng tôi hoan nghênh ý kiến ​​của bạn liên quan đến Tuyên bố về Quyền riêng tư này. Nếu bạn tin rằng chúng tôi đã không tuân thủ Tuyên bố này, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi e-mail cho chúng tôi theo địa chỉ  webservices @swivellinknăm Chúng tôi sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để xác định và khắc phục sự cố kịp thời.

Cảm ơn bạn đã sử dụng Swivellink®