Polityka prywatności

Oświadczenie o ochronie prywatności

Przegląd 

Swivellink® zobowiązuje się do poszanowania prywatności naszych użytkowników. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczne i bezpieczne doświadczenie użytkownika. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności określa zasady i praktyki dotyczące gromadzenia i użytkowania danych online, które mają zastosowanie do naszej Witryny internetowej. Używając Swivellink®, wyrażasz zgodę na zasady i praktyki opisane w niniejszym Oświadczeniu.

Twoje dane będą przechowywane i przetwarzane w całości lub w części na terenie Stanów Zjednoczonych. Jeśli masz dostęp Swivellink® poza Stanami Zjednoczonymi, korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na przesyłanie danych z Twojego kraju i do Stanów Zjednoczonych.

Nasza witryna zawiera łącza do innych witryn internetowych, nad którymi nie mamy kontroli. Swivellink® nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności lub praktyki innych witryn internetowych, do których użytkownik zdecyduje się przejść Swivellink®. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności tych innych witryn internetowych, aby zrozumieć, w jaki sposób gromadzą, wykorzystują i udostępniają informacje. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy wyłącznie informacji, które zbieramy na Swivellink® i nie ma zastosowania do informacji, które zbieramy w inny sposób.

Gromadzenie i przechowywanie informacji

W niektórych obszarach naszej witryny internetowej Swivellink® prosi lub może zażądać podania danych osobowych, w tym imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru karty kredytowej, numeru ubezpieczenia społecznego, danych kontaktowych, informacji rozliczeniowych i wszelkich innych informacji, na podstawie których można rozpoznać Twoją tożsamość. W innych obszarach Swivellink® gromadzi lub może gromadzić informacje demograficzne, które nie są unikalne dla Ciebie, takie jak kod pocztowy, wiek, preferencje, płeć, zainteresowania i ulubione. Czasami zbieramy lub możemy zbierać kombinację tych dwóch rodzajów informacji. Przykłady obszarów na Swivellink® gdzie zbieramy dane osobowe lub połączone dane osobowe i demograficzne to strony, na których można otworzyć Swivellink® Konta Pracodawcy lub Użytkownika, zarejestruj się, aby korzystać z usługi, opublikować CV, wziąć udział w konkursie lub kupić produkt

Dodatkowo, Swivellink® może pośrednio zbierać informacje o Tobie, gdy korzystasz z niektórych usług stron trzecich na naszej stronie internetowej. Takie informacje będą podlegały i będą traktowane zgodnie z zasadami i praktykami opisanymi w niniejszym Oświadczeniu.

Gromadzimy również lub możemy gromadzić pewne informacje na temat korzystania z naszej witryny, takie jak odwiedzane obszary i usługi, do których uzyskujesz dostęp. Ponadto istnieją informacje o sprzęcie i oprogramowaniu komputerowym, które są lub mogą być gromadzone przez: Swivellink®. Informacje te mogą obejmować bez ograniczeń adres IP, typ przeglądarki, nazwy domen, czasy dostępu i odsyłające adresy witryn internetowych.

Swivellink® może czasami dawać Ci możliwość dostarczenia opisowych, kulturowych, behawioralnych, preferencyjnych i/lub dotyczących stylu życia informacji o sobie, ale to, czy dostarczysz takie informacje, zależy wyłącznie od Ciebie. Jeśli podasz takie informacje, tym samym wyrażasz zgodę na wykorzystanie tych informacji zgodnie z zasadami i praktykami opisanymi w niniejszym Oświadczeniu. Na przykład takie informacje mogą być wykorzystywane w celu określenia Twojego potencjalnego zainteresowania otrzymywaniem wiadomości e-mail lub innej komunikacji dotyczącej określonych produktów lub usług.

Pamiętaj, że jeśli opublikujesz jakiekolwiek swoje dane osobowe w miejscach publicznych Swivellink®, na przykład na forach internetowych lub czatach, takie informacje mogą być gromadzone i wykorzystywane przez inne osoby, nad którymi Swivellink® nie ma kontroli. Nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystanie przez osoby trzecie informacji, które publikujesz lub w inny sposób udostępniasz w miejscach publicznych Swivellink®.

Ponieważ uważamy, że zarządzanie Twoją karierą to proces trwający całe życie, przechowujemy bezterminowo wszystkie informacje, które zbieramy o Tobie, aby Twoje ponowne korzystanie z nami było bardziej wydajne, praktyczne i trafne. Oczywiście możesz poprawić lub zaktualizować swoje Swivellink® Konta Pracodawcy lub Użytkownika w dowolnym momencie. Co więcej, możesz usunąć swoje CV z naszej internetowej bazy danych lub zamknąć swoje Swivellink® Konta Pracodawcy lub Użytkownika w dowolnym momencie, w którym to przypadku usuniemy wszystkie nasze kopie Twojego CV i Swivellink® informacje o Pracodawcach lub Kontach Użytkowników, z wyjątkiem kopii archiwalnej, która nie jest dostępna w Internecie.

Wykorzystanie informacji przez Swivellink®

Wykorzystujemy zebrane informacje Swivellink®, czy to osobiste, demograficzne, zbiorowe czy techniczne, w celu obsługi i ulepszania Swivellink® Witryna internetowa, promująca pozytywne wrażenia użytkowników oraz dostarczająca oferowane przez nas produkty i usługi.

Możemy również wykorzystać zebrane informacje, aby poinformować Cię o innych produktach lub usługach dostępnych od Swivellink® lub jej spółek zależnych lub w celu skontaktowania się z Tobą w sprawie opinii na temat aktualnych produktów i usług lub potencjalnych nowych produktów i usług, które mogą być oferowane.

Możemy wykorzystywać Twoje dane kontaktowe w celu wysyłania Ci wiadomości e-mail lub innych wiadomości dotyczących aktualizacji na Swivellink® witryna, taka jak nowa Swivellink® możliwości i dodatkowe aukcje, które mogą Cię zainteresować. Charakter i częstotliwość tych wiadomości będzie się różnić w zależności od informacji, które posiadamy o Tobie. Ponadto w momencie rejestracji na Swivellink® Konta Pracodawców lub Użytkowników, masz możliwość wyboru otrzymywania dodatkowych komunikatów, informacji i promocji, w tym bez ograniczeń bezpłatnych biuletynów informacyjnych od Swivellink® dotyczące tematów, które mogą Cię szczególnie zainteresować, takich jak porady dotyczące zarządzania karierą.

Mamy obszar, w którym możesz przesłać opinię. Wszelkie opinie, które przesyłasz w tym obszarze, stają się naszą własnością i możemy je wykorzystać (takie jak historie sukcesu) w celach marketingowych lub skontaktować się z Tobą w celu uzyskania dalszych informacji.

Ujawnianie informacji innym osobom

Nie ujawniamy stronom trzecim Twoich danych osobowych, połączonych danych osobowych i demograficznych ani informacji o korzystaniu z Swivellink® Witryna internetowa (np. odwiedzane obszary lub usługi, do których uzyskujesz dostęp), z wyjątkiem przypadków określonych w poniższych czterech akapitach.

Możemy ujawnić takie informacje stronom trzecim, jeśli wyrazisz na to zgodę. Na przykład, jeśli zaznaczysz, że chcesz otrzymywać informacje o produktach lub usługach stron trzecich w momencie rejestracji Swivellink® Konta Pracodawców lub Użytkowników, możemy przekazywać Twoje dane kontaktowe stronom trzecim, takim jak Pracodawcy, rekruterzy, agregatory danych, marketerzy lub inne osoby w celu wysłania Ci wiadomości e-mail lub w inny sposób komunikowania się z Tobą. Możemy wykorzystywać dane, które posiadamy o Tobie (takie jak wyrażone przez Ciebie zainteresowania i preferencje) w celu ustalenia, czy możesz być zainteresowany produktami lub usługami określonej strony trzeciej
Możemy ujawnić takie informacje firmom i osobom, które zatrudniamy do wykonywania funkcji w naszym imieniu. Przykłady mogą obejmować hosting naszych serwerów internetowych, analizowanie danych, udzielanie pomocy marketingowej, przetwarzanie płatności kartą kredytową i świadczenie obsługi klienta. Te firmy i osoby będą miały dostęp do Twoich danych osobowych, jeśli jest to konieczne do wykonywania swoich funkcji, ale nie mogą udostępniać tych informacji żadnej innej stronie trzeciej.
Możemy ujawnić takie informacje, jeśli jest to prawnie wymagane, na żądanie organu rządowego lub jeśli wierzymy w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne, aby: (a) spełnić wymagania prawne lub postępować zgodnie z procesem prawnym; (b) chronić prawa lub własność Swivellink® lub jej spółki stowarzyszone; c) zapobiegać przestępstwu lub chronić bezpieczeństwo narodowe; lub d) chronić bezpieczeństwo osobiste użytkowników lub społeczeństwa.
Możemy ujawnić i przekazać takie informacje stronie trzeciej, która pozyska całość lub znaczną część Swivellink®, niezależnie od tego, czy takie przejęcie ma miejsce w drodze fuzji, konsolidacji lub zakupu całości lub znacznej części naszych aktywów. Ponadto w przypadku Swivellink® staje się przedmiotem postępowania upadłościowego, dobrowolnego lub przymusowego, Swivellink® lub syndyk masy upadłości może sprzedawać, udzielać licencji lub w inny sposób rozporządzać takimi informacjami w ramach transakcji zatwierdzonej przez sąd upadłościowy.
Swivellink® może również udostępniać zagregowane anonimowe informacje o użytkownikach swoim podmiotom stowarzyszonym, klientom, partnerom i innym stronom trzecim, aby mogły zrozumieć rodzaje odwiedzających SwivellinkWitryna ® i sposób, w jaki odwiedzający korzystają z witryny.

Swivellink® dostarcza technologię, hosting i powiązane usługi innym firmom, aby zasilać obszary rekrutacji w ich witrynach internetowych (czasami określane jako „obszary rekrutacji marki własnej”). Dane osobowe i/lub demograficzne dostarczone przez Ciebie w obszarach rekrutacji marek własnych stają się częścią Swivellink®, ale nie jest dostępna dla nikogo poza Tobą, Swivellink® i zainteresowanej firmy bez Twojej zgody.

Informacje zebrane na stronie w obszarze rekrutacji marki własnej lub na stronie pod wspólną marką (takiej jak konkurs współsponsorowany przez Swivellink® i innej firmy), mogą stać się własnością drugiej firmy lub obu Swivellink® i drugiej firmy. W takim przypadku wykorzystanie takich informacji przez inną firmę może podlegać polityce prywatności tej firmy, a w każdym razie, Swivellink® nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez tę firmę Twoich danych osobowych lub demograficznych.
Ciasteczka

Swivellink® używa plików „cookie”, aby pomóc spersonalizować i zmaksymalizować korzystanie z Internetu oraz czas spędzony w Internecie. Plik cookie to plik tekstowy umieszczany na dysku twardym przez serwer strony internetowej. Pliki cookie nie są używane do uruchamiania programów ani dostarczania wirusów na komputer. Pliki cookie są jednoznacznie przypisane do Twojego komputera i mogą być odczytywane tylko przez serwer sieci Web w domenie, która wysłała Ci plik cookie.

Jednym z głównych celów plików cookie jest zapewnienie wygody i zaoszczędzenia czasu. Celem pliku cookie jest poinformowanie serwera WWW, że wróciłeś na określoną stronę. Na przykład, jeśli personalizujesz Swivellink® lub zarejestrować się w usługach, plik cookie pomaga nam przywołać Twoje określone informacje (takie jak nazwa użytkownika, hasło i preferencje). Dzięki używaniu przez nas plików cookie możemy dostarczać szybsze i dokładniejsze wyniki oraz bardziej spersonalizowaną obsługę witryny. Kiedy wrócisz do Swivellink®, informacje, które wcześniej podałeś, mogą zostać odzyskane, dzięki czemu możesz łatwo korzystać z dostosowanych funkcji. Używamy również plików cookie do śledzenia strumieni kliknięć i do równoważenia obciążenia.

Możesz mieć możliwość akceptowania lub odrzucania plików cookie. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale zazwyczaj możesz zmienić ustawienia przeglądarki, aby odrzucać wszystkie pliki cookie, jeśli wolisz. Alternatywnie możesz zmienić ustawienia przeglądarki, aby powiadamiać Cię za każdym razem, gdy plik cookie jest oferowany i zezwalać na indywidualne akceptowanie lub odrzucanie plików cookie. Jeśli jednak zdecydujesz się odrzucić pliki cookie, może to utrudnić wydajność i negatywnie wpłynąć na Twoje wrażenia na Swivellink® Witryna internetowa.

Korzystanie z sygnałów nawigacyjnych

Swivellink® Strony internetowe mogą zawierać obrazy elektroniczne zwane sygnalizatorami sieciowymi (czasami nazywane jednopikselowymi gifami), które pozwalają nam zliczać Użytkowników, którzy odwiedzili te strony i świadczyć usługi pod wspólną marką. Sygnały nawigacyjne w sieci Web nie są używane do uzyskiwania dostępu do Twoich danych osobowych na Swivellink®; są to technika, której używamy do tworzenia zagregowanych statystyk dotyczących korzystania z naszej witryny internetowej

Sygnały nawigacyjne w sieci Web zbierają tylko ograniczony zestaw informacji, w tym numer pliku cookie, godzinę i datę wyświetlenia strony oraz opis strony, na której znajduje się sygnał nawigacyjny.

Aktualizacja informacji

Możesz przeglądać, poprawiać, aktualizować lub zmieniać swoje Swivellink® informacje o Kontach Pracodawcy lub Użytkowników w dowolnym momencie. Po prostu zaloguj się do swojego Swivellink® Konta Pracodawcy lub Użytkownika, przejrzyj informacje o swoich Kontach i, jeśli chcesz, edytuj je za pomocą dostępnych opcji.

Jeśli zdecydowałeś się na otrzymywanie biuletynów, komercyjnych wiadomości e-mail lub innych komunikatów od Swivellink® lub strony trzecie w momencie rejestracji u Swivellink®, ale później zmienisz zdanie, możesz zrezygnować, edytując informacje o swoim Koncie w sposób opisany powyżej. Jeśli wcześniej zrezygnowałeś z otrzymywania takich wiadomości, możesz później wyrazić zgodę, edytując informacje o swoim Koncie.

Bezpieczeństwo

Swivellink® wdrożyła uzasadnione środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie Twoich danych osobowych przed przypadkową utratą oraz przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem, zmianą lub ujawnieniem. Nie możemy jednak zagwarantować, że nieuprawnione osoby trzecie nigdy nie będą w stanie pokonać tych środków lub wykorzystać Twoich danych osobowych do niewłaściwych celów.

Swivellink® korzysta z usług firmy usługowej do przetwarzania transakcji kartą kredytową. Kiedy składasz zamówienie online pod adresem Swivellink®, informacje o Twojej karcie kredytowej są chronione za pomocą szyfrowania, takiego jak protokół Secure Socket Layer („SSL”). SSL utrudnia przechwycenie lub kradzież danych karty kredytowej podczas transmisji.

Dzieci

Nie gromadzimy specjalnie informacji o dzieciach. Uważamy, że dzieci powinny uzyskać zgodę rodziców przed podaniem danych osobowych.

Zmiany w Oświadczeniu o ochronie prywatności

Jeśli zdecydujemy się zmienić nasze Oświadczenie o ochronie prywatności dla Swivellink®, opublikujemy te zmiany tutaj, abyś zawsze wiedział, jakie informacje gromadzimy, w jaki sposób możemy je wykorzystać i komu je ujawnimy. Jeśli kiedykolwiek będziesz mieć pytania lub wątpliwości SwivellinkOświadczenie o ochronie prywatności ®, prosimy o przesłanie nam e-maila na usługi internetowe@swivellink.com

Informacje kontaktowe

Czekamy na Twoje uwagi dotyczące niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności. Jeśli uważasz, że nie przestrzegamy tego Oświadczenia, skontaktuj się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres  usługi internetowe@swivellink.com Dołożymy uzasadnionych ekonomicznie starań, aby szybko określić i rozwiązać problem.

Dziękujemy za korzystanie z Swivellink®

Swivellink będzie nieczynny z powodu świąt od południa 22 grudnia 2023 do 1 stycznia 2024.
Zamówienia złożone w tym czasie nie będą przetwarzane ani wysyłane aż do następnego wtorku, 2 stycznia.
+